La Sala HARMONIA (15 m2) és molt acollidora, equipada amb camilla, taula, cadires i un petit equip de so.  Aquesta sala està connectada amb la terrassa “Respira”.

Espai bonic i harmoniós on els terapeutes i col·laboradors/es duen a terme les seves activitats confortablement.