CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Montserrat Clapers i Àlfred Domènech

0

Les constel·lacions familiars són molt útils per a la seva rapidesa, ja que és un mètode de treball terapèutic enfocat a la solució.

Poden servir com a complement a altres teràpies i resulten molt útils per a aquelles persones que sense entrar en un procés de teràpia volen assolir imatges clares per veure de forma precisa aquelles implicacions sistèmiques que inconscientment generen dificultats en les relacions del nostre dia a dia.

Habitualment se sol realitzar en grup, tot i que si la persona vol que el treball li serveixi per impulsar un canvi a la seva vida, no és imprescindible el grup i es pot realitzar individualment.

 

TALLERS de CONSTEL·LACIONS FAMILIARS i SISTÈMIQUES AMB MONTSERRAT CLAPERS i ÀLFRED DOMÈNECH

QUÈ SÓN LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS?

 Les Constel·lacions Familiars són una teràpia sistèmica, amb orientació fenomenològica. Aquesta teràpia es diferencia d’altres per la seva extrema rapidesa. En una Constel·lació (que dura al voltant d’1 hora) s’aconsegueixen comprensions molt clares sobre les dinàmiques i implicacions que mantenen els problemes i normalment s’hi desenvolupen importants moviments de solució.

El mètode va ser creat i sistematitzat per BERT HELLINGER, En la seva essència, les Constel·lacions, que enfoquen directament cap a la solució,  permeten, en primer lloc que la persona pugui veure d ‘una forma vivencial i no sols a través del llenguatge, les circumstàncies que es troben a la base de les seves dificultats i a partir d’aquest veure, és fan possible accions guaridores que resolen els conflictes.

Som part del camp morfogenètic de la nostra espècie, (“Formen part d’una ànima comuna” segons BH) i particularment del camp morfogenètic de la nostra família. Allà hi ha tota la informació de la nostra història familiar, la coneguem o no. Aquest llegat es traduirà en qualitats i potencialitats nostres, però també ens transmet els conflictes no resolts que s’hagin pogut generar en el sí de les nostres famílies. Aquests conflictes i dificultats són per nosaltres càrregues inconscients que ens llastren i entorpeixen la nostra vida.
Encara que estiguem lluny en l’espai i en el temps, encara que no coneguem als nostres avis o als nostres pares biològics, som el fruit de la nostra família, ens agradi o no. Estem fets amb cèl·lules del nostre sistema familiar i de tot el que ha sigut imprescindible per què  la nostra vida s’hagi manifestat. Agrair tot això,  tal com ha sigut,  és donar valor a la pròpia vida.

A vegades tenim la idea que som independents i lliures i que som capaços de decidir independentment sobre el nostre destí i això és cert si hem pogut agrair el nostre origen en general i de manera particular a totes les circumstàncies de la nostra família d’origen.

A les constel·lacions es busca identificar els conflictes i els punts clau del sistema, ja sigui familiar, laboral o social, que estan dificultant el flux de la vida. I a partir d’aquí, en la mesura que el mateix sistema ho permet, es restaura l’ordre perdut, desfent aquests nusos i obrint pas viure amb major fluïdesa.

Aquest treball pretén que cada individu estigui en consonància amb el seu destí i ocupi el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida d’una manera harmònica i sostenible.
Una altra de les grans virtuts de la participació en tallers de Constel·lacions Familiars és que, en restablir l’ordre, al fer conscient el que era inconscient i guarint-t’ho, estem desbrossant el nostre camí i el de les generacions futures per viure més lliures, amb menys càrregues.

 

SESSIONS INDIVIDUALS - Concertar cita

Telèfon: 649 135 186 (Montserrat Clapers) - Email: montserrat.clapers@gmail.com