La Recepció

Espai preparat com a sala d’espera i recepció, equipat amb un taulell, tauleta i butaques, aigua i infusions. Té un bany contigu amb wc.