Ecstatic Dance

Balla amb la tribu
Diumenge 8 d'agost a les 18h

La proposta de l'Ecstatic Dance és crear un espai de libertat on es pugui ballar i expressar-se, gaudint del cos i del moviment. Un espai sense judicis, ni expectatives, només amb una condició: no comunicar-se verbalment. I així, endinsar-se cap a la pròpia autenticitat…
La dansa és teva… Jo et cuidaré amb la Música.

Aportació: 15€