KINESIOLOGIA

La kinesiologia és un del tractaments de referència en el camp de la interacció cos-ment. Aquesta disciplina avalua el to muscular i els moviments de la persona (o els problemes que té per realitzar un moviment concret) amb l’objectiu d’identificar a quina zona del cos es troba el problema que produeix un desequilibri al pacient.

Un cop determinat s’utilitzen diversos procediments terapèutics per solucionar-ho, desbloquejant les zones problemàtiques, reduint l’estrès, afavorint la circulació de la sang i oxigenant les àrees comprimides, etc.

Contacta amb nosaltres per concertar hora