Harmonització Quàntica

Dijous de 19h a 22h
neteja, equilibri i consciència

 

Dates i Hores

Dijous de 19h a 22h. (mínim 6 persones)

Dies a concretar segons la configuració del grup.

 Harmonitzar és netejar, equilibrar i  adquirir nova consciència

 Aquesta és una activitat enfocada a l´adquisició d´eines per armonitzar-se mitjançant exercicis pràctics.

Es comparteixen diferents tècniques i exercicis de neteja i protecció energètica per poder harmonitzar-se. Ressonem per vibració i depenent de com tinguem el camp energètic atraurem uns camins o altres.

 El taller es composa de diferents sessions on ens endinsarem en el nostre camp energètic. Aprendrem a armonitzar-l´ho mitjançant diferents tècniques, majoritariament provinents de la nova geometria sagrada,els registres akáshics, l´hoponopono, el arquetips i la nova consciència. Agafarem la responsabilitat de la nostra vida i començarem a caminar cap on decidim lliure i individualment. Sense dogmes i amb total llibertat de ser cada un ell mateix. Som la suma del coneixement i les experiències pasades, avancem desde l´activació del present. Avui és el resultat dels meus camins anteriors i avançaré cap a un lloc o altre segons les desicions i limits que possi ara mateix.

 

Facilita

David Trias

 

Aportació/Preu

30 euros per sessió del primer grup, el segon segons s´estabelixi l´horari